Müşteri, çevrilecek materyalleri Proje Yöneticisine gönderir
Proje Yöneticisi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ilgili işin türüne ve hacmine göre o alanda uzman anadildeki çevirmenleri ve editörleri belirler
Editör, ilgili iş çevirmenlere aktarılmadan önce, ön terminoloji çalışması yapar
Materyaller, kullanılacak çeviri araçlarına uygun elektronik ortama aktarılır/dönüştürülür
İş ve hazırlanan terminoloji listesi çevirmenlere aktarılır
Ardından iş, son kontrol okumasından geçirilir
Masaüstü yayıncılık ekibi gerekli masaüstü yayıncılık düzenlemelerini yapar
Çevirmenlerden gelen iş editöre yönlendirilir ve editör tarafından çeviri kontrolü yapılır
İş, müşterinin talep ettiği ortamda teslim edilir