Klients nosūta tulkojamos materiālus savam projektu vadītājam.
Projektu vadītājs izvēlas darba raksturam un apjomam piemērotu(-us) specializētu(-us) tulkotāju(-us) un redaktoru(-us), kam mērķa valoda ir dzimtā valoda.
Pirms darba nosūtīšanas tulkotājiem redaktors sagatavo terminoloģijas sarakstu.
Materiāli tiek konvertēti elektroniskā formātā, kas piemērots izmantojamajam tulkošanas rīkam.
Darbs un sagatavotais terminoloģijas saraksts tiek nosūtīts tulkotājam(-iem).
Tulkojums tiek pēdējo reizi pārlasīts/koriģēts.
Datorizēto iespieddarbu gatavošanas speciālisti izpilda savu darbu.
No tulkotāja(-iem) saņemtie tulkojumi tiek nosūtīti redaktoram(-iem), kas rūpīgi pārbauda to kvalitāti.
Darbs tiek nogādāts klientam viņa pieprasītajā datu nesējā.