Como parte dos nosos servizos de tradución, ofrecemos ademáis a edición e corrección de documentos, que son realizadas por persoas diferentes ao traductor. Tanto se a tradución foi feita por outra axencia ou polo seu persoal interno, os nosos editores aseguraranse de que que existan unha correspondencia total entre os documentos traducidos e o documento orixinal. Ademáis, os nosos correctores nativos son expertos nas correspondentes áreas de especialización e asegúranse de que os seus documents son coherentes e apropiados para o público final.