Urban Translation Services به مشتریان خود در استانبول (ترکیه) و بارسلون (اسپانیا) یک خدمت ارزنده دیگر نیز ارائه میکند. دفاتر ما در این مکانها هر نوع نیازهای ترجمه یا ترجمه شفاهی در محل را به زبانهای ترکی، اسپانیایی، کاتالان و انگلیسی ارائه میکنند.

ما در نمایشگاهها، جلسات کاری، همایشها و کنفرانسهای بزرگ در بارسلون و استانبول، دو مرکز مهم توریسم و تجارت در دنیا، در کنار شما خواهیم بود. ما کلیه مراسم را با خدماتمان نظیر ترجمه شفاهی متوالی، درگوشی، همراهی و تلفنی برگزار میکنیم.