A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

ما در این سازمانها عضو هستیم | Urban Translation Services

انجمن ارتباط تکنیکی اروپا

TEKOM (European Association for Technical Communication) یکی از بزرگترین سازمانهای اروپا در زمینه ارتباطات فنی و توسعه اطلاعات است. در چندین کشور اروپایی حدود 6000 عضو از تمام بخشهای اقتصادی دارد. هدف اصلی این سازمان گسترش منافع حرفهای و تجاری تمام کسانی است که با ارتباط و مستندسازی فنی درگیر هستند.  این میتواند به عنوان مثال شامل نویسندگان فنی، تصویرسازان فنی یا مترجمان و مدیران بازاریابی یا محصولات فنی باشد.

انجمن مترجمان آمریکا

ATA (American Translators Association) یک انجمن حرفهای است که به منظور گسترش حرفه ترجمه شفاهی و نوشتاری تاسیس شده تا از پیشرفت حرفهای مترجمان مستقل حمایت کند.  در بین 10 هزار عضوش در بیش از 90 کشور جهان، مترجمان، معلمان، مدیران پروژه، توسعهدهندگان وب و نرمافزار، مالکان دفاتر ترجمه، بیمارستانها، دانشگاهها و موسسات دولتی حضور دارند.

Deutsch – Türkische Industrie – und Handelskammer

AHK Turkey دارای حدود 600 عضو از تمام بخشهای بازرگانی آلمان و ترکیه است و از روابط دوجانبه بازرگانی بین آلمان و ترکیه حمایت میکند. این موسسه فعالیتهای خود را تحت عنوان رسمی «اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و ترکیه» انجام میدهد. این موسسه به نمایندگان بازرگانی دو کشور اجازه میدهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و همچنین از منافع دو طرف حمایت میکند. AHK Turkey خدمات کمکی متعددی نیز به شرکتها ارائه میدهد تا آنها را قادر سازد با موفقیت وارد بازار ترکیه یا آلمان و در این بازارها شکوفا شوند.