Εργαλεία CAT

Τα κύρια εργαλεία μας στη Μετάφραση με υποβοήθηση υπολογιστή (Computer Aided Translation, CAT) είναι το MemoQ και το Across. Διαθέτουμε εκδόσεις server (διακομιστή) για MemoQ και Across, τα οποία συνεργάζονται πλήρως αυτοματοποιημένα με το σύστημά μας διαχείρισης έργων, το Plunet.

Επιπλέον, μας απονεμήθηκε το πιστοποιητικό Across v6 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης στη Διαχείριση Έργου, Ορολογίας, Σύστημα Διαχείρισης και ενοτήτων Μετάφρασης του Across στα κεντρικά γραφεία της Across Systems GmbH στη Γερμανία, τον Απρίλιο του 2015.

Πέραν αυτού, εργαζόμαστε με σχεδόν όλα τα εργαλεία CAT όπως SDL Trados, Star Transit, RC Wintrans, Passolo, Microsoft Helium και Microsoft Localization Studio. Πάντα προσαρμοζόμαστε σε νέα εργαλεία CAT όταν αυτά κυκλοφορούν.

Σύστημα Διαχείρισης Έργων

Η διαχείριση των έργων μας, επιτυγχάνεται μέσω του Plunet το οποίο είναι η κεντρική μας πλατφόρμα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών μας. Έχουμε προσαρμόσει το σύστημα στις ανάγκες μας και τα σχήματα ροής εργασιών μας, με τρόπο ώστε να μας επιτρέπει να επιτύχουμε υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και ευελιξίας. Χάρη στο σύστημά μας, έχουμε εξαιρετικό έλεγχο στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, παραγγελιών, τιμολόγησης και διαχείρισης της ροής εργασιών.

Σύστημα Διαχείρισης Ορολογίας

Η διαχείριση ορολογίας είναι το κλειδί για την παροχή μεταφράσεων διασφαλίζοντας τη συνοχή των κειμένων. Το κύριο Εργαλείο CAT που χρησιμοποιούμε, το MemoQ διαθέτει ένα πανίσχυρο σύστημα διαχείρισης ορολογίας. Δημιουργούμε λίστες ορολογίας για τα έργα μας και αυτές τις φορτώνουμε στο σύστημά μας, για τη διατήρηση της συνοχής του έργου. Κατά συνέπεια παρέχουμε την απαραίτητη ποιότητα και συνοχή.