Τοπικοποίηση Λογισμικού

Σε ένα έργο τοπικοποίησης, πέραν της μετάφρασης, εμπλέκονται διάφορες εργασίες όπως διαχείριση έργου, σχεδιασμός λογισμικού, έλεγχος και επιτραπέζιας δημοσίευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, με την ικανή μας ομάδα στις τεχνολογίες τοπικοποίησης, χειριζόμαστε τακτικά έργα τοπικοποίησης λογισμικού από εταιρείες λογισμικού όπως οι Microsoft, Computer Associates, NeuSoft, Cisco Systems και McAfee.

Μεταφράσεις Ιστοτόπων

Ο χειρισμός μεταφραστικών έργων όπως οι μεταφράσεις ιστότοπων απαιτεί πείρα στα διάφορα μορφότυπα τεχνολογίας και ιστοσελίδων. Χάρη στην ομάδα μας που εξοπλίζεται με τα απαραίτητα εργαλεία σε αυτόν τον τομέα πραγματοποιούμε όλο και περισσότερο μεταφράσεις ιστότοπων. Αφού τοπικοποιηθούν από εμάς, οι ιστότοποί σας μπορούν να δημοσιευτούν πολύ σύντομα στη γλώσσα-στόχο χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εργασία. Ο κορυφαίος στην Τουρκία πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας, η Karel Elektronik επέλεξε την Urban για να τοπικοποιήσει ολόκληρο τον ιστότοπό της σε διάφορες γλώσσες.

Τοπικοποίηση Παιχνιδιών

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην τοπικοποίηση διάφορων ηλεκτρονικών παιχνιδιών προς τα τουρκικά, αραβικά και ελληνικά. Έχουμε υλοποιήσει την τοπικοποίηση διάφορων βιντεοπαιχνιδιών σε αυτές τις γλώσσες μέχρι σήμερα. Πέραν αυτού, χειριζόμαστε έργα τοπικοποίησης για εφαρμογές και παιχνίδια κινητών όπως των Samsung mobile, Sims, Angry Birds, Ninja Turtles, Sim City κλπ.