Η Urban Translation Services προσφέρει πλήρεις λύσεις Επιτραπέζιων Εκδόσεων (DTP) από το στάδιο της μετάφρασης ως την παράδοση και την εκτύπωση. Η ομάδα μας στον τομέα των επιτραπέζιων εκδόσεων μπορεί να χειριστεί τα περισσότερα συνήθη προγράμματα επεξεργασίας για όλες τις γλώσσες σε πλατφόρμες και PC και Macintosh, όπως τα Adobe InDesign, QuarkXpress,Adobe Framemaker, Adobe Pagemaker και Coreldraw, σε συνδυασμό με διάφορα μεταφραστικά εργαλεία (CAT).

Αν μας ζητηθεί, μπορούμε να προσφέρουμε πακέτα υπηρεσιών οργανώνοντας όλες τις διαδικασίες από τη μετάφραση ενός εγγράφου, ως το σχεδιασμό του και την εκτύπωσή του. Για παράδειγμα, μπορούμε να μεταφράσουμε το εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν σας, σύμφωνα με την παραγγελία σας, να το ετοιμάσουμε σε οποιαδήποτε μορφή μας ζητηθεί όπως Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker ή άλλες μορφές αρχείων και κατόπιν να το εκτυπώσουμε. Προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία για διάφορες ηγετικές τεχνολογικές και ιατρικές επιχειρήσεις στην Τουρκία.