Entre Istanbul i Barcelona som un equip de 35 persones, aproximadament. A més disposem d'una extensa xarxa de traductors formada per més de 200 professionals autònoms nadius de tot el món. Gràcies a aquesta xarxa podem proporcionar traduccions de gran qualitat de l'anglès, francès i l'alemany a tots els idiomes.  A Turquia ens hem establert com a proveïdor líder de serveis de traducció multilingüe i col·laborem amb empreses com Arçelik, Beko, Grundig, Karel y Veste, per satisfer les seves necessitats de globalització. Poden veure Casos pràctics-Globalització per a més informació.